Dags att förnya svenskan ytterligare

by Johnny on 14 May 2011 · 0 comments

in Internet

Den här artikeln är publicerat på min nya språkblogg Kieliä.
Läs det där i stället.

Svenskans skriftspråk har förändrat mycket sedan t.ex. 1800-talet. I början av 1900-talet startade stavningsreformen 1907, då man tog bort f, hv och fv i stället för v, dt och t. Detta förde svenska bort från danska och norska.

Det var nödvändigt för att modernisera svenska. Vad det var bra för, var dock inte för att föra skriftspråket närmre uttalet. Det var mer en förenkling av språket.

Mitt argument är: varför ska man blanda in talspråk i skriftspråk?

Svenskans skriftspråk följer det fonetiska uttalen ganska väl, men det är vår sak om vi vill skriva v som f eller vice versa.

Heller borde vi inte sätta betoning i skrift. Idé och ide. Två olika ord, med en skillnad – den akuta accenten.

Jag tycker att ett skriftspråk inte borde innehålla några referenser till hur man talar det. I de fall vi använder accenter, som i armén, har vi accenter främst för att skilja på lika ord, men är det nödvändigt?

I de flesta fall kan vi förstå sammanhanget och om inte tycker jag att vi borde hitta alternativ till orden, för ett skriftspråk ska vara det och inget annat.

Jag uppmanar svenskar att gå ifrån användandet av accenter. Det är en ålderdomlig markering i skriftspråk till undantag i talspråk som inte hör hemma i svenskan.

Related Posts with Thumbnails

Leave a Comment

Previous post: