Softtype.se

Hitta en ny marknad för ditt IT-företag

Börjar Sverige kännas för litet för ditt företag inom tech? Eller har du en produkt eller mjukvara du tror att du skulle kunna tjäna ännu mer på om du kom in på en ny marknad? Det du då bör veta är att det kan vara svårt att expandera organiskt då både lagar och affärskulturer skiljer sig åt mellan olika länder. Om du vill göra det lättare finns det dock ett par sätt att arbeta på för att lösa detta relativt smärtfritt.

Samarbeta med ett utländskt företag

Genom att hitta ett företag på marknaden du vill in på och inleda ett samarbete kan du snabbt komma igång och börja sälja. Försök hitta ett företag som är i en liknande bransch som du så att ni kan förstå varandra. Se till att anlita en notarius publicus när ni skriver kontrakt så att allt blir rätt. Oavsett om de ska sälja din licensierade produkt eller om ni har en annan typ av samarbete är det bra att formalisera det ordentligt. En notarius publicus säkerställer att dokumenten är gällande i samtliga länder som ni ska vara verksamma i.

Fusionera med ett annat företag

Att företag blir uppköpta eller köper upp andra företag är vanligt inom tech-branschen. Det här är ett snabbt sätt att få tillgång till teknisk kompetens och säljresurser på en annan marknad. Även här är det klokt att anlita jurister och notarius publicus när ni skriver på ett avtal om försäljning eller samgående. Du behöver också förbereda dig på att det kommer bli en del jobb för att bygga ihop kulturer och skapa ett samarbete där du verkligen tjänar på den nya delen av ditt företag.